Privacyverklaring

tgirl.tech een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (het ‘Bedrijf’), respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe deze te beschermen via dit privacybeleid (het ‘beleid’).

Dit beleid beschrijft de soorten informatie die het Bedrijf van u kan verzamelen of die u kunt verstrekken wanneer u de website bezoekt op (de “Website”) en de praktijken van het Bedrijf voor het verzamelen, gebruiken, bewaren, beschermen en openbaar maken van die informatie.

Dit beleid is van toepassing op informatie die het bedrijf verzamelt:

Op de website (inclusief desktop- en mobiele versies).
In e-mail, sms en andere elektronische berichten tussen u en het bedrijf.
Wanneer u interactie hebt met de advertenties en applicaties van het bedrijf op websites en services van derden, als die applicaties of advertenties koppelingen naar dit beleid bevatten.
Wanneer u met de website communiceert via sociale-mediaplatforms van derden.

Het is niet van toepassing op informatie verzameld door:

het bedrijf offline of via andere middelen, inclusief op een andere website die wordt beheerd door het bedrijf of een derde partij (inclusief gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen van het bedrijf); of
elke derde partij (inclusief de gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen van het Bedrijf), inclusief via een toepassing of inhoud (inclusief advertenties) die een link kan bevatten naar of toegankelijk is vanaf (of op) de Website.

Lees dit beleid zorgvuldig door om inzicht te krijgen in het beleid en de praktijken van het bedrijf met betrekking tot uw informatie en hoe het bedrijf hiermee omgaat. Als u het niet eens bent met het beleid en de praktijken van het bedrijf, kunt u de website niet gebruiken. Door de website te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met dit beleid en stemt u in met het verzamelen, gebruiken, vrijgeven, bewaren en beschermen van uw persoonlijke informatie door het bedrijf zoals beschreven in dit beleid. Het bedrijf kan dit beleid bij een of meer gelegenheden wijzigen. Het bedrijf beschouwt uw voortdurende gebruik van de website nadat het bedrijf wijzigingen heeft aangebracht als uw acceptatie van de wijzigingen. Controleer dit beleid daarom regelmatig voor updates.

1. Zijn minderjarigen welkom?

De website is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar oud. U hebt alleen toegang tot de website of registreert u voor een account als (1) u minimaal 18 jaar oud bent en (2) de meerderjarige leeftijd hebt bereikt waar u woont. Het bedrijf verbiedt alle personen die niet aan de leeftijdseisen voldoen, de website te bezoeken. Minderjarigen mogen geen toegang krijgen tot de website of de services gebruiken.

Het bedrijf verzamelt of vraagt ​​niet bewust informatie of gegevens van minderjarigen en staat minderjarigen niet toe zich te registreren voor de website. De website en de inhoud ervan zijn niet gericht op minderjarigen. Als het bedrijf ontdekt dat het persoonlijke informatie van een minderjarige heeft verzameld, verwijdert het bedrijf die informatie zo snel mogelijk. Als u denkt dat het bedrijf mogelijk informatie heeft van of over een minderjarige, neem dan contact op met het bedrijf op info@tgirl.tech.

2. Welke soorten informatie verzamelt het bedrijf over u en hoe wordt het verzameld?

Het bedrijf kan verschillende soorten informatie verzamelen van en over gebruikers van de website, waaronder informatie:

waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, inclusief uw gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum, IP-adres, elke andere identificatie waarmee online of offline contact met u kan worden opgenomen of andere informatie die het bedrijf verzamelt en die is gedefinieerd als persoonlijk of persoonlijk identificeerbare informatie onder toepasselijk recht (“persoonlijke informatie”);
die over u gaat maar u niet individueel identificeert, inclusief uw leeftijd, geslacht, locatie of andere optionele informatie die u over uzelf verstrekt; en
over uw internetverbinding, de apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website en gebruiksgegevens.

Het bedrijf verzamelt deze informatie:

Direct van u wanneer u het aan het Bedrijf verstrekt.
Automatisch wanneer u door de website navigeert. Informatie die automatisch wordt verzameld, kan gebruiksdetails, IP-adressen en informatie bevatten die is verzameld via cookies, webbakens en andere volgtechnologieën.
Van derden, bijvoorbeeld de zakelijke partners van het bedrijf.

Informatie die u aan het bedrijf verstrekt

De informatie die het bedrijf op of via de website verzamelt, kan zijn:

Informatie die u verstrekt door formulieren op de Website in te vullen. Dit omvat informatie die werd verstrekt op het moment van registratie om de Website te gebruiken, materiaal te posten of om aanvullende diensten aan te vragen. Het bedrijf kan u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met de website meldt.
Records en kopieën van uw correspondentie (inclusief e-mailadressen), als u contact opneemt met het bedrijf.
Uw antwoorden op enquêtes die het bedrijf u zou kunnen vragen voor onderzoeksdoeleinden.
Details van transacties die u via de Website uitvoert en van de uitvoering van uw verzoeken.
Uw zoekopdrachten op de website.

U kunt ook informatie verstrekken die moet worden gepubliceerd of weergegeven (‘geplaatst’) op openbare delen van de Website of die moet worden doorgegeven aan andere gebruikers van de Website of aan derden (gezamenlijk ‘gebruikersbijdragen’). Uw gebruikersbijdragen worden op de website geplaatst en op eigen risico aan anderen overgedragen. Hoewel u mogelijk bepaalde privacy-instellingen voor deze informatie kunt instellen door u aan te melden bij uw account (als u die hebt), moet u er rekening mee houden dat geen beveiligingsmaatregelen perfect of ondoordringbaar zijn. Bovendien heeft het bedrijf geen controle over de acties van andere gebruikers van de website met wie u ervoor kunt kiezen om uw gebruikersbijdragen te delen. Het bedrijf kan en kan dus niet garanderen dat uw gebruikersbijdragen niet door onbevoegde personen worden bekeken.

Informatie die het bedrijf verzamelt via technologieën voor automatische gegevensverzameling

Terwijl u door de website navigeert en er interactie mee heeft, kan het bedrijf technologieën voor automatische gegevensverzameling gebruiken om bepaalde informatie over uw apparatuur, browse-acties en patronen te verzamelen, waaronder:

Details van uw bezoeken aan de website, inclusief verkeersgegevens, locatiegegevens, logboeken en andere communicatiegegevens en de bronnen die u bezoekt en gebruikt op de website.
Informatie over uw computer en internetverbinding, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype.
Informatie over uw mobiele apparaat en internetverbinding, inclusief de unieke apparaat-ID van het apparaat, het IP-adres, het besturingssysteem, het browsertype, de mobiele netwerkinformatie en het telefoonnummer van het apparaat.

Het bedrijf kan deze technologieën ook gebruiken om informatie te verzamelen over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op websites van derden of andere online diensten (gedragsmatige tracking).

De informatie die het bedrijf automatisch verzamelt, is statistische gegevens en bevat geen persoonlijke informatie, maar het bedrijf kan deze bewaren of koppelen aan persoonlijke informatie die het bedrijf op andere manieren verzamelt of van derden ontvangt. Het helpt het bedrijf om de website te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde service te bieden, onder meer door het bedrijf toe te staan ​​om:

Schat de doelgroepgrootte en gebruikspatronen van de website.
Bewaar informatie over uw voorkeuren, zodat het bedrijf de website kan aanpassen aan uw individuele interesses.
Versnel uw zoekopdrachten.
Herken je wanneer je terugkeert naar de website.

 

3. Hoe gebruikt het bedrijf uw gegevens?

Het bedrijf gebruikt informatie die het over u verzamelt of die u aan het bedrijf verstrekt, inclusief persoonlijke informatie:

Om de website en de inhoud ervan aan u te presenteren.
Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u van het Bedrijf aanvraagt.
Om andere doeleinden te vervullen waarvoor u deze verstrekt.
Om u kennisgevingen over uw account te bezorgen.
Om de verplichtingen van het Bedrijf na te komen en de rechten af ​​te dwingen die voortvloeien uit contracten die tussen u en het Bedrijf zijn gesloten.
Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in de Website of producten of diensten die het Bedrijf via deze aanbiedt of aanbiedt.
Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies op de Website.
Om promotionele communicatie te verzenden, zoals het verstrekken van informatie over diensten, functies, nieuwsbrieven, aanbiedingen, promoties, wedstrijden en evenementen.
Om trends, gebruik en activiteiten in verband met de Website te volgen en te analyseren voor marketing- of reclamedoeleinden.
Om de inhoud, functies of advertenties van de website te personaliseren.
Op andere wijze kan het bedrijf beschrijven wanneer u de informatie verstrekt.
Voor elk ander doel met uw toestemming.

Het bedrijf kan uw informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen over de goederen en diensten van het bedrijf en van derden die voor u interessant kunnen zijn. Als u niet wilt dat het bedrijf uw informatie op deze manier gebruikt, past u uw gebruikersvoorkeuren aan in uw accountprofiel of stuurt u het bedrijf een e-mail op info@tgirl.tech. Zie Welke keuzes heeft u over hoe het bedrijf uw informatie gebruikt en openbaar maakt voor meer informatie.

Het bedrijf kan de informatie die het van u heeft verzameld gebruiken om het bedrijf in staat te stellen advertenties weer te geven aan de doelgroepen van zijn adverteerders. Hoewel het Bedrijf uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden niet zonder uw toestemming openbaar maakt, kan de adverteerder ervan uitgaan dat u aan zijn doelcriteria voldoet als u op een advertentie klikt of op een andere manier met een advertentie communiceert.

4. Met wie deelt het bedrijf uw informatie?

Het bedrijf kan geaggregeerde informatie over zijn gebruikers en informatie vrijgeven die geen enkele persoon identificeert, zonder beperking.

Het bedrijf kan persoonlijke informatie vrijgeven die het verzamelt of u verstrekt zoals beschreven in dit beleid:

Aan de dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van het bedrijf.
Aan contractanten, dienstverleners en andere derden die het bedrijf gebruikt om zijn bedrijf te ondersteunen en die gebonden zijn door contractuele verplichtingen om persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het bedrijf deze aan hen bekendmaakt.
Aan een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van de Vennootschap, hetzij als going concern of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure , waarin persoonlijke informatie die door het Bedrijf wordt bewaard over de gebruikers van de Website tot de overgedragen activa behoort.

Aan derden om hun producten of diensten aan u op de markt te brengen als u zich niet hebt afgemeld voor deze openbaarmakingen. Het bedrijf vereist contractueel dat deze derden persoonlijke informatie vertrouwelijk houden en deze alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor het bedrijf deze aan hen bekendmaakt. Zie Welke keuzes heeft u over hoe het bedrijf uw informatie gebruikt en openbaar maakt voor meer informatie.
Om het doel te bereiken waarvoor u het verstrekt.
Voor elk ander doel dat door het bedrijf wordt bekendgemaakt wanneer u de informatie verstrekt.
Met uw toestemming.

Het bedrijf kan ook uw persoonlijke gegevens bekendmaken:

Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridisch proces, inclusief om te reageren op overheids- of regelgevingsverzoeken. Als u een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht indient op grond van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA), stuurt het bedrijf kennisgevingen van inbreuk op DMCA (inclusief alle persoonlijke gegevens in de kennisgevingen) naar de persoon of entiteit die de inhoud heeft opgeslagen, verzonden of gekoppeld aan de inhoud die is geadresseerd door uw kennisgeving zoals ingediend zonder enige verwijdering.
Om de gebruiksvoorwaardenovereenkomst en andere overeenkomsten af ​​te dwingen of toe te passen.
Als het bedrijf van mening is dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om de rechten, eigendommen of veiligheid van het bedrijf, zijn klanten of anderen te beschermen.

5. Welke keuzes heeft u over hoe het bedrijf uw informatie gebruikt en openbaar maakt?

Het bedrijf biedt u de mogelijkheid om bepaalde controles en keuzes uit te oefenen met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van uw informatie. In overeenstemming met de lokale wetgeving, kunnen uw bedieningselementen en keuzes omvatten:

U kunt uw accountgegevens corrigeren, bijwerken en verwijderen.
U kunt uw keuzes voor abonnementen en nieuwsbrieven wijzigen.
U kunt kiezen of u aanbiedingen van het bedrijf ontvangt.
U kunt kiezen of u gerichte advertenties ontvangt van het bedrijf of van externe advertentiepartners.

6. Hoe krijgt u toegang tot en corrigeert u uw informatie?

U kunt uw persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen door u aan te melden bij de website en uw accountprofielpagina te bezoeken.

U kunt het bedrijf ook een e-mail sturen op info@tgirl.tech om toegang te vragen tot, corrigeren of verwijderen van persoonlijke informatie die u aan het bedrijf hebt verstrekt. Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens niet verwijderen, behalve door ook uw gebruikersaccount te verwijderen. Het bedrijf kan geen verzoek indienen om informatie te wijzigen als het bedrijf van mening is dat de wijziging een wet of wettelijke vereiste zou overtreden of ervoor zou zorgen dat de informatie onjuist is.

Als u uw gebruikersbijdragen van de website verwijdert, kunnen kopieën van uw gebruikersbijdragen zichtbaar blijven in gecachte en gearchiveerde pagina’s of kunnen deze zijn gekopieerd of opgeslagen door andere gebruikers van de website. De gebruiksvoorwaardenovereenkomst regelt de juiste toegang en het gebruik van informatie op de website, inclusief gebruikersbijdragen.

7. Hoe beschermt het bedrijf uw persoonlijke gegevens?

Het bedrijf heeft maatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om uw persoonlijke informatie te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. Alle informatie die u aan het bedrijf verstrekt, wordt opgeslagen op haar beveiligde servers achter firewalls.

De veiligheid en beveiliging van uw informatie hangt ook van u af. Wanneer het bedrijf u een wachtwoord heeft gegeven (of waar u hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van de website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Het bedrijf vraagt ​​u om uw wachtwoord met niemand te delen. Het bedrijf dringt er bij u op aan om voorzichtig te zijn met het verstrekken van informatie in openbare ruimtes van de website, zoals prikborden of openbare forums. De informatie die u deelt in openbare ruimtes kan door elke website-gebruiker worden bekeken. U kunt aanpassen hoeveel informatie andere gebruikers over u zien door uw privacy-instellingen aan te passen op uw pagina met accountinstellingen.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel het bedrijf zijn best doet om uw persoonlijke informatie te beschermen, kan het bedrijf de veiligheid van uw persoonlijke informatie die naar de website wordt verzonden niet garanderen. Elke overdracht van persoonlijke informatie is op eigen risico. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen op de website.

8. Waar worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Dit beleid is bedoeld voor het verzamelen van informatie op of via de Website van inwoners van de Verenigde Staten. Als u de website van buiten de Verenigde Staten bezoekt, moet u er rekening mee houden dat uw informatie kan worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten waar de servers van het bedrijf zich bevinden en de centrale database van het bedrijf wordt beheerd. De gegevensbescherming en andere wetten van de Verenigde Staten en andere landen zijn mogelijk niet zo uitgebreid als die in uw land. U kunt er zeker van zijn dat het bedrijf redelijke stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Door gebruik te maken van de diensten van het Bedrijf, erkent u dat uw informatie kan worden overgedragen aan de faciliteiten van het Bedrijf en aan die derden met wie het Bedrijf het deelt zoals beschreven in dit beleid. Wanneer u persoonlijke informatie aan het bedrijf verstrekt via de website, stemt u in met de verwerking van uw gegevens in en de overdracht van uw gegevens naar de Verenigde Staten of een ander land waarin het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of dienstverleners host deze diensten.

9. Volg beleid niet

Do Not Track (“DNT”) is een privacyvoorkeur die u kunt instellen in uw browser. DNT is een manier voor u om websites en services te informeren dat u niet wilt dat bepaalde informatie over uw webpaginabezoeken in de loop van de tijd en op websites of online services wordt verzameld. Het bedrijf streeft ernaar u zinvolle keuzes te bieden over de informatie die het verzamelt en daarom biedt het bedrijf u de mogelijkheid om u af te melden. Maar het bedrijf herkent of reageert niet op DNT-signalen omdat de internetindustrie werkt aan het definiëren van precies wat DNT betekent, wat het betekent om te voldoen aan DNT en een gemeenschappelijke aanpak om op DNT te reageren. Voor meer informatie, bezoek www.allaboutdnt.com.

10. Uw privacyrechten in Californië

Als u in Californië woont, heeft u mogelijk bepaalde aanvullende rechten. California Civil Code Section 1798.83 stelt u in staat om informatie te vragen over de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie door het bedrijf aan derden voor direct marketingdoeleinden van deze derden. Als u in Californië woont en u wilt afzien van de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden voor direct marketingdoeleinden, neem dan contact op met het bedrijf via info@tgirl.tech. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest uw persoonlijke gegevens niet te laten delen, u nog steeds geselecteerde aanbiedingen rechtstreeks van het bedrijf kunt ontvangen in overeenstemming met de Californische wetgeving.

11. Uw Canadese privacyrechten

Het bedrijf voldoet aan de Canadese federale en provinciale privacywetten en -regelgeving, waaronder de wet op de bescherming van persoonlijke informatie en elektronische documenten.

Het bedrijf zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden en zoals beschreven in dit beleid, tenzij het bedrijf uw toestemming heeft verkregen om het voor andere doeleinden te gebruiken.

Inwoners van Canada worden op de hoogte gebracht dat de persoonlijke informatie die zij aan het bedrijf verstrekken, wordt opgeslagen in haar databases buiten Canada, inclusief in de Verenigde Staten, en kan worden onderworpen aan openbaarmaking aan geautoriseerde wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties in reactie op wettelijke eisen onder de wetten van dat land.

Als u contact wilt opnemen met het bedrijf over uw persoonlijke gegevens of denkt dat het bedrijf uw privacyrechten heeft geschonden, neem dan contact op met het bedrijf via info@tgirl.tech. U kunt www.priv.gc.ca bezoeken voor meer informatie over uw privacyrechten.

12. Links naar andere websites

De website bevat links naar andere websites. Houd er rekening mee dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor de inhoud of het privacybeleid van die andere websites. Het bedrijf moedigt zijn klanten aan om op de hoogte te zijn wanneer ze de website verlaten en de privacyverklaringen te lezen van elke andere website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt.

13. Geen rechten van derden

Dit beleid creëert geen rechten die door derden kunnen worden afgedwongen en vereist geen openbaarmaking van persoonlijke informatie met betrekking tot gebruikers van de website.

14. Wijzigingen in het privacybeleid

Het is het beleid van het bedrijf om eventuele wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Als het bedrijf wezenlijke wijzigingen aanbrengt in de manier waarop het omgaat met de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers, zal het u per e-mail op de hoogte stellen van het primaire e-mailadres dat is opgegeven in uw account of via een kennisgeving op de startpagina van de website. De datum waarop het privacybeleid voor het laatst is herzien, staat bovenaan de pagina. U bent ervoor verantwoordelijk dat het bedrijf een actueel actief en afleverbaar e-mailadres voor u heeft en dat u regelmatig de website en dit privacybeleid bezoekt om te controleren op wijzigingen.

15. Contactinformatie

Neem voor vragen of opmerkingen over dit beleid en de privacypraktijken van het bedrijf contact op met het bedrijf via info@tgirl.tech.